fbpx

  TẦNG 11, TOÀ NHÀ SUDICO SÔNG ĐÀ, MỄ TRÌ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử E-learning trên phần mềm PowerPoint tích hợp với Adobe Presenter 7.0 

PrevNext